H07V-U, H07V-R

Προϊόντα

H07VR 1X 4 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004645 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004645

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 4 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004768 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004768

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 4 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004767 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004767

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 4 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005085 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005085

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 4 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004647 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004647

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 4 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004834 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004834

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000200 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000200

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BK #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004111 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004111

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000201 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000201

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BL #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004112 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004112

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000202 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000202

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 BR #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004177 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004177

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002560 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002560

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000204 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000204

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 WH #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13003854 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13003854

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Λευκό
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000203 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000203

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 YG #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004110 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004110

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 6 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002714 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002714

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VR 1X 10 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000182 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000182

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001880 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001880

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000183 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000183

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001881 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001881

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000184 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000184

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002710 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002710

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002561 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002561

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002562 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002562

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000186 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000186

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002711 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002711

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 WH #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13003855 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13003855

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Λευκό
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000185 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000185

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 10 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001882 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001882

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000187 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000187

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005086 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005086

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000188 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000188

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002712 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002712

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000189 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000189

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002713 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002713

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002600 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002600

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002601 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002601

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000191 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000191

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002719 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002719

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 WH #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13003856 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13003856

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Λευκό
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000190 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000190

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 16 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001632 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001632

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm

 

H07VR 1X 25 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001636 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001636

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000192 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000192

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001637 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001637

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000193 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000193

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001638 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001638

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000194 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000194

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005087 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005087

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005088 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005088

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001639 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001639

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000196 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000196

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001640 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001640

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 25 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000195 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000195

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 25 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 25 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000652 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000652

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000653 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000653

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000654 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000654

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000656 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000656

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000655 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000655

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001651 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001651

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 35 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000197 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000197

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 35 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 35 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,2 mm

 

H07VR 1X 50 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000198 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000198

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 50 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000658 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000658

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 50 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000659 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000659

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 50 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000657 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000657

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 50 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000660 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000660

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 50 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000199 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000199

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 50 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 50 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000661 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000661

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000662 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000662

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000663 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000663

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 GY #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000665 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000665

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000664 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000664

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VR 1X 70 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000205 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000205

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: R
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 70 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 70 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,4 mm

 

H07VU 1X 1.5 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000208 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000208

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004130 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004130

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BK 50KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006051 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006051

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BK BOX #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006229 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006229

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000209 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000209

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BL #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002717 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002717

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BL 50KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006222 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006222

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000210 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000210

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002715 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002715

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 BR 50KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006223 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006223

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000819 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000819

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 OR 50KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006052 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006052

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Πορτοκαλί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000211 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000211

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002716 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002716

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 WH #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000212 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000212

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Λευκό
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000624 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000624

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 1.5 YG #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004131 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004131

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm

 

H07VU 1X 2.5 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000213 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000213

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BK #C 200M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004135 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004135

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BK 40KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006226 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006226

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000214 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000214

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BL #C 200M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004134 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004134

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BL 40KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006054 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006054

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BL BOX #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006231 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006231

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000215 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000215

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BR #C 200M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004136 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004136

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005955 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005955

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BR 40KM #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006053 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006053

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 BR BOX #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13006230 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13006230

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000671 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000671

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000216 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000216

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 RD #C 200M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004133 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004133

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 RD #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002718 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002718

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 WH #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13003857 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13003857

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Λευκό
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000625 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000625

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 2.5 YG #C 200M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004132 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004132

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BK #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005957 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005957

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000217 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000217

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BK #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004139 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004139

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000218 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000218

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BL #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004138 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004138

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BR #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005958 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005958

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000219 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000219

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 BR #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004176 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004176

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000672 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000672

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000220 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000220

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000626 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000626

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 4 YG #C 150M

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004137 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004137

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 BK #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000772 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000772

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μαύρο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 BL #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000773 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000773

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Μπλέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 BR #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000777 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000777

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Καφέ
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 GY #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000775 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000775

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Γκρί
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 RD #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000776 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000776

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κόκκινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Όχι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

H07VU 1X 6 YG #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000774 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000774

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Tύπος Αγωγού: U
 • Χρώμα: Κιτρινο-πράσινο
 • Κιτρινο-πράσινο πόλο: Ναι
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm

 

Περιγραφή

Περιγραφή

Πρότυπα

 • Διεθνές
  EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-1
 • Εθνικός
  BS 6004; ELOT 563.3

Μονοπολικό καλώδιο με μονόκλωνο ή πολύκλωνο χάλκινο αγωγό, μόνωση PVC, χωρίς εξωτερικό μανδύα, ονομαστικής τάσης 450/750V 

 

Χρήση

Kατάλληλο για σταθερές και προστατευόμενες εγκαταστάσεις

 

Εγκατάσταση

Σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους

 

Χρώματα

Μαύρο, Καφέ, Μπλε, Κιτρινο-πράσινο

Σημείωση: μετά από συνεννόηση τα καλώδια μπορούν να διατεθούν και σε άλλα χρώματα όπως πχ Κόκκινο, Γκρι, Πορτοκαλί, Λευκό, ...

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Υλικό Αγωγού
Χαλκός
Σχήμα αγωγού
κυκλικό
Μόνωση
PVC
Χωρίς μολύβι
Ναι
Μειωμένος ουδέτερος αγωγός
Όχι

Διαστασιολογικά Χαρακτηριστικά

Διαστασιολογικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός πόλων
1
Neutral conductor section (when smaller)
- mm²

Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση Uo/U
450/750 V

Χαρακτηριστικά Χρήσης

Χαρακτηριστικά Χρήσης

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
-5 ... 60 °C
Μέγιστη θερμοκρασία αγωγού
70 °C
Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος
160 °C

Πόροι

Πόροι

Current capacity table PVC insulation single core single phase

PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground F Single-core flat cables, touching in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.5 0.0 17.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0
2.5 19.5 15.0 24.0 18.5 27.0 21.0 29.0 22.0 28.0 0.0 0.0 0.0
4.0 26.0 20.0 32.0 25.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 0.0 0.0
6.0 34.0 26.0 41.0 32.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 0.0 0.0
10.0 46.0 36.0 57.0 44.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 0.0 0.0
16.0 61.0 48.0 76.0 60.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 0.0 0.0
25.0 80.0 63.0 101.0 79.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 131.0 98.0
35.0 99.0 77.0 125.0 97.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 162.0 122.0
50.0 119.0 93.0 151.0 118.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 196.0 149.0
70.0 151.0 118.0 192.0 150.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 251.0 192.0
95.0 182.0 142.0 232.0 181.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 304.0 235.0
120.0 210.0 164.0 269.0 210.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 352.0 273.0
150.0 240.0 189.0 300.0 234.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 406.0 316.0
185.0 273.0 215.0 341.0 266.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 463.0 363.0
240.0 321.0 252.0 400.0 312.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 546.0 430.0
300.0 367.0 289.0 458.0 358.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 629.0 497.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 754.0 600.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 868.0 694.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0 808.0

Current capacity table PVC insulation single core three phase

PVC insulation/three loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground F Single-core flat cables, touching in free air F Single-core trefoil cables, touching in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.5 0.0 15.5 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 18.0 14.0 21.0 16.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 24.0 18.5 28.0 22.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 31.0 24.0 36.0 28.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 42.0 32.0 50.0 39.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 56.0 43.0 68.0 53.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 73.0 57.0 89.0 70.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 114.0 87.0 110.0 84.0
35.0 89.0 70.0 110.0 86.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 143.0 109.0 137.0 105.0
50.0 108.0 84.0 134.0 104.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 174.0 133.0 167.0 128.0
70.0 136.0 107.0 171.0 133.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 225.0 173.0 216.0 166.0
95.0 164.0 129.0 207.0 161.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 275.0 212.0 264.0 203.0
120.0 188.0 149.0 239.0 186.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 321.0 247.0 308.0 237.0
150.0 216.0 170.0 262.0 204.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 372.0 287.0 356.0 274.0
185.0 245.0 194.0 296.0 230.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 427.0 330.0 409.0 315.0
240.0 286.0 227.0 346.0 269.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 507.0 392.0 485.0 375.0
300.0 328.0 261.0 394.0 306.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 587.0 455.0 561.0 434.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.0 552.0 656.0 526.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 789.0 640.0 749.0 610.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 905.0 746.0 855.0 711.0

Πώληση & πληροφορίες αποστολής

Τύπος αγωγού: U (μονόκλωνος) ή R (πολύκλωνος)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέματα για τα οποία θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες:

Απαιτούμενα πεδία*

Ελέγξτε την καταχώρισή σας και δοκιμάστε ξανά.

Μια διεύθυνση email πρέπει να περιέχει ένα @

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή / και στη χρήση τους για άμεσο μάρκετινγκ ή εμπορικούς σκοπούς

Ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Σφάλμα

Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά.

Κλείσιμο