A05VV-U, A05VV-R

Προϊόντα

A05VVR 2X 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002920 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002920

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVR 2X 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002921 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002921

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVR 2X10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001146 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001146

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 2X10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000820 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000820

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 2X10 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001162 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001162

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 2X16 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001163 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001163

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 2X16 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000676 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000676

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 2X16 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005084 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005084

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002922 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002922

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G 6 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004971 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004971

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002923 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002923

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001148 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001148

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000008 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000008

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005004 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005004

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001097 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001097

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10+1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001149 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001149

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10+1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000009 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000009

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G10+1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001098 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001098

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G16 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001099 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001099

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G16 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001150 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001150

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 3G16 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000627 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000627

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000822 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000822

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001151 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001151

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002924 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002924

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001152 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001152

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000677 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000677

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G16 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001100 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001100

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G16 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001153 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001153

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 4G16 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000678 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000678

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 16 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 16 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 16 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002925 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002925

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G 6 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004970 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004970

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13002926 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13002926

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001101 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001101

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001154 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001154

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000010 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000010

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10+1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001102 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001102

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10+1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001155 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001155

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVR 5G10+1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000011 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000011

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Ναι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 10 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 10 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 10 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 1,0 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 2X 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001158 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001158

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000014 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000014

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001105 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001105

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001159 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001159

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000015 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000015

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 2.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001106 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001106

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 2.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001697 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001697

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001160 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001160

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000673 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000673

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001161 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001161

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 2X 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000674 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000674

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 2
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: - mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001164 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001164

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000016 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000016

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 1.5 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004933 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004933

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001107 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001107

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001165 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001165

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000017 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000017

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 2.5 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005007 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005007

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 2.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001108 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001108

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 2.5 #D #1

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004540 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004540

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001166 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001166

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000018 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000018

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 4 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004973 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004973

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 4 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001109 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001109

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 3G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001167 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001167

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 3G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000019 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000019

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 3G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001110 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001110

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 3
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 4G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001168 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001168

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000020 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000020

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 1.5 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004974 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004974

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001111 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001111

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001169 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001169

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000021 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000021

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 2.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001112 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001112

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001170 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001170

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000022 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000022

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 4 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001113 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001113

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 4 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001728 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001728

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 4G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001171 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001171

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 4G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000023 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000023

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 4G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001114 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001114

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 4
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001172 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001172

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 1.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000024 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000024

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 1.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001115 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001115

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 1,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 1,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 1,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,7 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001173 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001173

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 2.5 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000025 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000025

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 2.5 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004961 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004961

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 2.5 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001116 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001116

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 2.5 #D #1

Κωδ. αναφοράς Nexans 13004541 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13004541

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 2,5 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 2,5 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 2,5 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,2 mm

 

A05VVU 5G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001174 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001174

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 4 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000026 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000026

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 4 #C/SL

Κωδ. αναφοράς Nexans 13005005 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13005005

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 4 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001117 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001117

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 4 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 4 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 4 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001175 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001175

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 6 #C

Κωδ. αναφοράς Nexans 13000027 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13000027

 • Συσκευασία: Κουλούρα (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

A05VVU 5G 6 #D

Κωδ. αναφοράς Nexans 13001118 - Κωδ. αναφοράς χώρας 13001118

 • Συσκευασία: Cut to length (μ.)
 • Μειωμένος ουδέτερος αγωγός: Όχι
 • Αριθμός πόλων: 5
 • Διατομή Αγωγού: 6 mm²
 • Phase Conductor Cross Section: 6 mm²
 • Διατομή αγωγού γείωσης: 6 mm²
 • Ονομαστικό πάχος μόνωσης: 0,8 mm
 • Πάχος εξωτερικού μανδύα, ονομαστικό: 1,4 mm

 

Περιγραφή

Περιγραφή

Πρότυπα

 • Διεθνές
  HD 21.4; IEC 60332-1
 • Εθνικός
  ELOT 563.4

Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλικινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC, κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους.

 

Δομή

 1. Αγωγός χαλκού
 2. Μόνωση PVC
 3. Μανδύας PVC

 

Χρώματα πόλων

2-πόλοι: Καφέ, Μπλε (ανοικτό)

3-πόλοι: Καφέ, Κιτρινο-πράσινο, Μπλε (ανοικτό)

4-πόλοι: Καφέ, Μαύρο, Γκρι, Κιτρινο-πράσινο

5-πόλοι: Καφέ, Μαύρο, Γκρι, Κιτρινο-πράσινο, Μπλε (ανοικτό)

 

 

Σημείωση: Κατόπιν ζητήσεως το καλώδιο μπορεί να παραχθεί με υψηλότερη επίδοση μη διάδοσης της φωτιάς σύμφωνα με τα πρότυπα BS/EN 50266 cat C, IEC 60322-3-24 cat C

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Υλικό Αγωγού
Χαλκός
Μόνωση
PVC
Εξωτερικός μανδύας
PVC
Χρώμα μανδύα
Λευκό

Διαστασιολογικά Χαρακτηριστικά

Διαστασιολογικά Χαρακτηριστικά

Neutral conductor section (when smaller)
- mm²

Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση Uo/U
300/500 V

Πόροι

Πόροι

Current capacity table PVC insulation single core three phase

PVC insulation/three loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground F Single-core flat cables, touching in free air F Single-core trefoil cables, touching in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.5 0.0 15.5 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 18.0 14.0 21.0 16.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 24.0 18.5 28.0 22.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 31.0 24.0 36.0 28.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 42.0 32.0 50.0 39.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 56.0 43.0 68.0 53.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 73.0 57.0 89.0 70.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 114.0 87.0 110.0 84.0
35.0 89.0 70.0 110.0 86.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 143.0 109.0 137.0 105.0
50.0 108.0 84.0 134.0 104.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 174.0 133.0 167.0 128.0
70.0 136.0 107.0 171.0 133.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 225.0 173.0 216.0 166.0
95.0 164.0 129.0 207.0 161.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 275.0 212.0 264.0 203.0
120.0 188.0 149.0 239.0 186.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 321.0 247.0 308.0 237.0
150.0 216.0 170.0 262.0 204.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 372.0 287.0 356.0 274.0
185.0 245.0 194.0 296.0 230.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 427.0 330.0 409.0 315.0
240.0 286.0 227.0 346.0 269.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 507.0 392.0 485.0 375.0
300.0 328.0 261.0 394.0 306.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 587.0 455.0 561.0 434.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.0 552.0 656.0 526.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 789.0 640.0 749.0 610.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 905.0 746.0 855.0 711.0

Current capacity table PVC insulation multicore three phase

PVC insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground E Multi-core cable in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.0 0.0 15.0 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 18.5 0.0
2.5 17.5 13.5 20.0 15.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 25.0 19.5
4.0 23.0 17.5 27.0 21.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 34.0 26.0
6.0 29.0 23.0 34.0 27.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 43.0 33.0
10.0 39.0 31.0 46.0 36.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 60.0 46.0
16.0 52.0 41.0 62.0 48.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 80.0 61.0
25.0 68.0 53.0 80.0 62.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 101.0 78.0
35.0 83.0 65.0 99.0 77.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 126.0 96.0
50.0 99.0 78.0 118.0 92.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 153.0 117.0
70.0 125.0 98.0 149.0 116.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 196.0 150.0
95.0 150.0 118.0 179.0 139.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 238.0 183.0
120.0 172.0 135.0 206.0 160.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 276.0 212.0
150.0 196.0 155.0 225.0 176.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 319.0 245.0
185.0 223.0 176.0 255.0 199.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 364.0 280.0
240.0 261.0 207.0 297.0 232.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 430.0 330.0
300.0 298.0 237.0 339.0 265.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 497.0 381.0

Current capacity table PVC insulation multicore single phase

PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground E Multi-core cable in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.0 0.0 16.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0
2.5 18.5 14.5 23.0 17.5 27.0 21.0 27.0 22.0 28.0 0.0 30.0 23.0
4.0 25.0 19.5 30.0 24.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 40.0 31.0
6.0 32.0 25.0 38.0 30.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 51.0 39.0
10.0 43.0 33.0 52.0 41.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 70.0 54.0
16.0 57.0 44.0 69.0 54.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 94.0 73.0
25.0 75.0 58.0 90.0 71.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 119.0 89.0
35.0 92.0 71.0 111.0 86.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 148.0 111.0
50.0 110.0 86.0 133.0 104.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 180.0 135.0
70.0 139.0 108.0 168.0 131.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 232.0 173.0
95.0 167.0 130.0 201.0 157.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 282.0 210.0
120.0 192.0 150.0 232.0 181.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 328.0 244.0
150.0 219.0 172.0 258.0 201.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 379.0 282.0
185.0 248.0 195.0 294.0 230.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 434.0 322.0
240.0 291.0 229.0 344.0 269.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 514.0 380.0
300.0 334.0 263.0 394.0 308.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 593.0 439.0

Current capacity table PVC insulation single core single phase

PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –

Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Διατομή Αγωγού A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall C Single-core or multi-core cable on a wooden wall D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground F Single-core flat cables, touching in free air
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.5 0.0 17.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0
2.5 19.5 15.0 24.0 18.5 27.0 21.0 29.0 22.0 28.0 0.0 0.0 0.0
4.0 26.0 20.0 32.0 25.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 0.0 0.0
6.0 34.0 26.0 41.0 32.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 0.0 0.0
10.0 46.0 36.0 57.0 44.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 0.0 0.0
16.0 61.0 48.0 76.0 60.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 0.0 0.0
25.0 80.0 63.0 101.0 79.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 131.0 98.0
35.0 99.0 77.0 125.0 97.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 162.0 122.0
50.0 119.0 93.0 151.0 118.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 196.0 149.0
70.0 151.0 118.0 192.0 150.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 251.0 192.0
95.0 182.0 142.0 232.0 181.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 304.0 235.0
120.0 210.0 164.0 269.0 210.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 352.0 273.0
150.0 240.0 189.0 300.0 234.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 406.0 316.0
185.0 273.0 215.0 341.0 266.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 463.0 363.0
240.0 321.0 252.0 400.0 312.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 546.0 430.0
300.0 367.0 289.0 458.0 358.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 629.0 497.0
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 754.0 600.0
500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 868.0 694.0
630.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0 808.0

Πώληση & πληροφορίες αποστολής

Σημείωση: U: μονόκλωνος αγωγός, R: πολύκλωνος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέματα για τα οποία θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες:

Απαιτούμενα πεδία*

Ελέγξτε την καταχώρισή σας και δοκιμάστε ξανά.

Μια διεύθυνση email πρέπει να περιέχει ένα @

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή / και στη χρήση τους για άμεσο μάρκετινγκ ή εμπορικούς σκοπούς

Ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Σφάλμα

Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά.

Κλείσιμο