Η Nexans αναλαμβάνει συμβόλαιο προμήθειας 800 χλμ υπόγειου καλωδίου οπτικών ινών για την βελτίωση της ευρυζωνικής προσβασιμότητας στον Καναδά

Παρίσι, Μάιος 16, 2007 – Η Nexans, πρωτοπόρος στη βιομηχανία καλωδίων, προχώρησε στη σύναψη συμβολαίου με την Καναδική εταιρεία IT International Telecom Inc για την προμήθεια περίπου 800 χλμ υπόγειου καλωδίου οπτικών ινών στα πλαίσια προγράμματος βελτίωσης της ευρυζωνικής προσβασιμότητας του Καναδά. Το καλώδιο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2007 και πρόκεται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια νέας σύνδεσης, με την οποία θα διευκολυνθούν οι νέοι κάτοικοι ως προς την προσβασιμότητα σε νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες.

Your Contact

Angéline Afanoukoe Corporate Communication Department
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Σχετικά με την Nexans

Η Nexans είναι πρωτοπόρος στη παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής καλωδίων. Ο Οίκος της Νexans προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο προηγμένων καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού για εφαρμογές σε υπoδομή δικτύου, βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Tα καλώδια και τα συστήματα καλωδίων της Nexans έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα της ζωής του ανθρώπου , απο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενεργείας έως την αεροναυτική, αεροδιαστημική, στα μέσα μεταφοράς, σιδηροδρόμους, κτιριακές εγκαταστάσεις, πετροχημικές και ιατρικές εφαρμογές, κα. Με μια βιομηχανική παρουσία σε 29 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε 65 χώρες παγκοσμίως, η Νexans απασχολεί 20,000 ανθρώπους και έιχε πωλήσεις για το έτος 2004 της ταξής των 4.9 δισεκατομμύριων εuro. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Για περισσότερες πληροφορίες www.nexans.gr