Δίκτυα ισχύος: η Nexans ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα των δικτύων υψηλής τάσης με την εξαγορά του Ομίλου Valley

Του παγκοσμίως κορυφαίου ομίλου στα συστήματα παρακολούθησης εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο

Παρίσι, 9 Ιανουαρίου 2007H Nexans, παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της παραγωγής καλωδίων, ολοκλήρωσε την εξαγορά του Ομίλου Valley (TVG), ο οποίος κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της τεχνολογίας παρακολούθησης θερμικών τιμών λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές Εναέριων Δικτύων Μεταφοράς ώστε να παρέχει αξιόπιστη παρακολούθηση των γραμμών μεταφοράς ισχύος για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η στρατηγική εξαγορά θα επιτρέψει στη Nexans να αυξήσει την αξία των προϊόντων που παρέχει στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - πελάτες της, επεκτείνοντας το ρόλο της από την προμήθεια εναέριων καλωδίων ισχύος στην παροχή λύσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Ο Όμιλος TVG, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, έχει ετήσια έσοδα της τάξης των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό τη δημιουργία εξοπλισμού μετρήσεων τιμών λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών. Το κυριότερο προϊόν της εταιρείας, το οποίο παρέχει υψηλή επιπρόσθετη αξία, είναι το Σύστημα Παρακολούθησης Γραμμών Μεταφοράς CAT-1. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του φορτίου στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ισχύος μετρώντας την τάνυση των αγωγών και τις τοπικές καιρικές παραμέτρους και ανατροφοδοτώντας αυτές τις πληροφορίες στο σύστημα ελέγχου SCADA* του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Στη συνέχεια, ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσει το φορτίο στις εναέριες γραμμές, ώστε αυτές να μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερη ισχύ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το βέλος του τόξου (η κάμψη προς τα κάτω) των γραμμών παραμένει εντός των ορίων ασφαλείας.

Ο Όμιλος TVG είναι ειδικευμένος στην τεχνολογία μέτρησης θερμικών τιμών λειτουργίας των εναέριων γραμμών σε πραγματικό χρόνο και έχει εγκαταστήσει πάνω από 300 συστήματα στα δίκτυα 50 επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τεχνολογία μέτρησης τιμών λειτουργίας μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση ενός υφιστάμενου δικτύου αλλά και στη βελτίωση της απόδοσης των νέων δικτύων, εξασφαλίζοντας αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς ισχύος κατά 15 έως 30 τοις εκατό ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση των δικτύων.

"Αυτή η εξαγορά ενισχύει την ηγετική μας θέση στον τομέα των συστημάτων μεταφοράς Υψηλής Τάσης, καθώς η κορυφαία τεχνολογία του Ομίλου TVG θα μας επιτρέψει να παρέχουμε επιπρόσθετη αξία στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - πελάτες μας, βοηθώντας τους να βελτιώσουν την αξιοπιστία και τη λειτουργική απόδοση των δικτύων τους ώστε να εξασφαλίσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας," είπε ο Pascal Portevin, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Στρατηγικών Διαδικασιών. "Είναι ένα στρατηγικό βήμα ανάπτυξης που θα εξασφαλίσει τη διεύρυνση του ρόλου μας: από προμηθευτές προϊόντων - σε αυτή την περίπτωση, προμηθευτές καλωδίων εναέριων γραμμών μεταφοράς ισχύος - θα γίνουμε πάροχοι βελτιστοποιημένων λύσεων μεταφοράς ισχύος."


*Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Your Contact

Pascale Strubel Corporate Communication Department
Phone + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Σχετικά με την Nexans

Η Nexans είναι πρωτοπόρος στη παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής καλωδίων. Ο Οίκος της Νexans προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο προηγμένων καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού για εφαρμογές σε υπoδομή δικτύου, βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Tα καλώδια και τα συστήματα καλωδίων της Nexans έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα της ζωής του ανθρώπου , απο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενεργείας έως την αεροναυτική, αεροδιαστημική, στα μέσα μεταφοράς, σιδηροδρόμους, κτιριακές εγκαταστάσεις, πετροχημικές και ιατρικές εφαρμογές, κα. Με μια βιομηχανική παρουσία σε 29 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε 65 χώρες παγκοσμίως, η Νexans απασχολεί 20,000 ανθρώπους και έιχε πωλήσεις για το έτος 2004 της ταξής των 4.9 δισεκατομμύριων εuro. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Για περισσότερες πληροφορίες www.nexans.gr