Διασύνδεση Ελβετίας-Ιταλίας: υπόγεια διασυνοριακή ζεύξη υψηλής τάσης

Η Nexans κερδίζει μια σύμβαση 5 εκατομμυρίων Ευρώ για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και δοκιμή αυτής της νέας διασυνοριακής ζεύξης

Παρίσι, 19 Δεκεμβρίου 2006 – Η Nexans, παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της παραγωγής καλωδίων, υπέγραψε μια σύμβαση αξίας 5 εκατομμυρίων Ευρώ με την Azienda Elettrica Ticinese (AET), την επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας του καντονιού Ticino στην Ελβετία, για την ολοκλήρωση ενός έργου διασύνδεσης της Ελβετίας με την Ιταλία. Αυτή η νέα γραμμή των 400MW, ένα έργο πρωτόγνωρης κλίμακας για την Ελβετία, μπορεί να αποτελέσει την πρώτη γραμμή εμπορικής διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας που θα ολοκληρωθεί στην Ευρώπη.

“Οι διακοπές που σημειώθηκαν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της Βορείου Ευρώπης στις αρχές Νοεμβρίου κατέδειξαν για μια ακόμα φορά τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες δημιουργίας διασυνοριακών δικτύων υποδομής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, η αναβάθμιση των παλαιών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων ή η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση των αιχμών ζήτησης, αλλά πρόκειται για μια δαπανηρή λύση. Η διασφάλιση των γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια άλλη επιλογή για το αύριο της ενέργειας στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν το λόγο, η Nexans είναι σήμερα υπερήφανη για την υλοποίηση αυτού του νέου έργου στην Ευρώπη και είναι αποφασισμένη να διευρύνει περαιτέρω τη δέσμευσή της προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας,” είπε ο Yvon Raak, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Nexans Ευρώπης.

Ένα έργο μεγάλης κλίμακας
Στα πλαίσια αυτού του έργου, η
Nexans θα παράσχει μια ολοκληρωμένη λύση έτοιμη προς άμεση χρήση (turnkey solution), η οποία θα περιλαμβάνει 27 km ηλεκτρικών καλωδίων υψηλής τάσης (380kV) XLPE*. Η ζεύξη μήκους 9 km μεταξύ των πόλεων Mendrisio στην Ελβετία και Cagno στην Ιταλία θα υποδιαιρεθεί σε 15 τμήματα. Γι’ αυτό το έργο, ο Όμιλος θα παράσχει επίσης 14 θαλάμους διακλάδωσης, καθένας από τους οποίους θα διαθέτει 3 προχυτευμένα σημεία συνένωσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και γείωσης. Τα σημεία συνένωσης θα είναι κατασκευασμένα με την πλέον πρόσφατη τεχνολογία ώστε ο πελάτης να μπορεί να ακολουθήσει την εξέλιξη του εξοπλισμού.

Από τα τέλη του 2005, η Nexans παρέχει υποστήριξη στην AET κατά τη διάρκεια όλων των προπαρασκευαστικών σταδίων, η οποία περιλαμβάνει βελτιστοποίηση του τρόπου εγκατάστασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα πολιτικού μηχανικού, θερμικούς και μηχανολογικούς υπολογισμούς και έγκριση της διαδρομής της γραμμής. Η διασύνδεση, η οποία εγκρίθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας τον Ιούνιο του 2004, περιλαμβάνεται στο γενικό σχέδιο του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελβετίας. Η ανάληψη του έργου αυτού έγινε σε συνεργασία με την ιταλική σιδηροδρομική εταιρεία Ferrovie Nord Milano (FNM), καθώς το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος της γραμμής μεταφοράς που θα εγκατασταθεί στην Ιταλία θα βρίσκεται κατά μήκος μιας παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής που ανήκει στην FNM.

Η πρώτη υπόγεια γραμμή εμπορικής διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη;
Μεταξύ των πενήντα περίπου διασυνδέσεων που μελετώνται σήμερα, ανάμεσα στη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ιταλία, η ζεύξη Ελβετίας-Ιταλίας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο έργο κατασκευής υπόγειας γραμμής εμπορικής διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας που θα ξεκινήσει πραγματικά στην Ευρώπη. Σήμερα, η διαδικασία έγκρισης για τη χρήση αυτής της ζεύξης υψηλής τάσης ως γραμμής εμπορικής διακίνησης ενέργειας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι γραμμές εμπορικής διακίνησης είναι γραμμές ελεύθερης διακίνησης ρεύματος υψηλής τάσης οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ γειτονικών χωρών. Σε αντίθεση με τους φορείς που ελέγχουν τις παραδοσιακές γραμμές υψηλής τάσης, οι φορείς που ελέγχουν τις γραμμές εμπορικής διακίνησης δεν απαιτείται να παρέχουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς διάκριση. Σήμερα, οι γραμμές εμπορικής διακίνησης που λειτουργούν στη Σκανδιναβία είναι υποθαλάσσιες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα επενδυθούν σημαντικά ποσά στις υπόγειες γραμμές εμπορικής διακίνησης μέσα στα επόμενα χρόνια, μετά από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία.

Τα καλώδια υψηλής τάσης θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο Cortaillod της Nexans στην Ελβετία. Όλα τα εξαρτήματα θα κατασκευαστούν επίσης στην Ελβετία, στο εργοστάσιο Cossonay της Nexans. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα καλώδια θα εγκατασταθούν τον Φεβρουάριο του 2007, ενώ η γραμμή θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2007.

 

Your Contact

Angéline Afanoukoe Corporate Communication Department
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Σχετικά με την Nexans

Η Nexans είναι πρωτοπόρος στη παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής καλωδίων. Ο Οίκος της Νexans προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο προηγμένων καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού για εφαρμογές σε υπoδομή δικτύου, βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Tα καλώδια και τα συστήματα καλωδίων της Nexans έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα της ζωής του ανθρώπου , απο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενεργείας έως την αεροναυτική, αεροδιαστημική, στα μέσα μεταφοράς, σιδηροδρόμους, κτιριακές εγκαταστάσεις, πετροχημικές και ιατρικές εφαρμογές, κα. Με μια βιομηχανική παρουσία σε 29 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε 65 χώρες παγκοσμίως, η Νexans απασχολεί 20,000 ανθρώπους και έιχε πωλήσεις για το έτος 2004 της ταξής των 4.9 δισεκατομμύριων εuro. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Για περισσότερες πληροφορίες www.nexans.gr

About AET

Azienda Elettrica Ticinese (AET) is the power company for the Swiss canton of Ticino, based in Bellinzona (Switzerland). AET is an autonomous commercial organization established in 1958 to exploit local hydropower resources and secure power supply for Ticino. AET’s core businesses are the production, transmission—over a 420km high voltage network—and trading of electrical power. The company especially leverages its five 221 MW hydropower plants. AET’s customers are mainly power distribution companies in Ticino, and AET sells its remaining energy on national and international markets.