BienVEnu: Το καινοτόμο έργο Smart City προωθεί τη μαζική χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) σε συγκροτήματα συλλογικής στέγασης

Παρίσι, Γαλλία Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 Το έργο BienVEnu για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) σε συγκροτήματα συλλογικής στέγασης εγκαινιάστηκε σήμερα από το ΕΤΠΑ που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του έργου και από επτά συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι CentraleSupélec, G2Mobility, MOPeasy, Nexans, ParkNPlug, Tetragora και Trialog. Το BienVEnu παρέχει μια καινοτομική λύση για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στους διαχειριστές και τους ενοίκους των συγκροτημάτων συλλογικής στέγασης που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης σε οχήματα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. 

(Το video είναι διαθέσιμο μόνο στα Γαλλικά)

Καθώς σήμερα κυκλοφορούν στη Γαλλία 65.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV) και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί στις 500.000 έως το 2020, το ζήτημα της φόρτισης έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα. Τα συγκροτήματα κατοικιών είναι ενδεχομένως μία από τις σημαντικές τοποθεσίες για τη φόρτιση των EV, ωστόσο οι σημερινοί χρήστες αγωνίζονται να βρουν σταθμούς φόρτισης στις αστικές περιοχές. Καθώς υποστηρίζεται από την ADEME (Γαλλική υπηρεσία για τον Έλεγχο του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας) στα πλαίσια του προγράμματος «Investments for the Future» (Επενδύσεις για το μέλλον) και από την Περιφέρεια Ile de France, το BienVEnu έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις μέσω μιας απλής «συνολικής» προσφοράς, η οποία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των διαχειριστών και των ενοίκων των συγκροτημάτων συλλογικής στέγασης στην Smart City (Έξυπνη πόλη).

Έχοντας ως έδρα την περιφέρεια Ile de France, το τριετές έργο έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων Ευρώ. Οι εγκαταστάσεις φόρτισης θα δημιουργηθούν σε τρία «πιλοτικά» κτίρια κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και, στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν άλλα επτά στη διάρκεια του δεύτερου έτους, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια συγκροτήματα συλλογικής στέγασης. Αρχικά, θα εγκατασταθούν σε κάθε κτίριο 10 σταθμοί φόρτισης. Το έργο έχει σχεδιαστεί με άξονα τη δημιουργία «συμπλεγμάτων φόρτισης». Αυτά παρέχουν ένα «ανοιχτό» σύστημα που ομαδοποιεί πολλούς σταθμούς φόρτισης μαζί και μπορεί να επεκτείνεται εύκολα. Αυτή η λύση περιορίζει επίσης τον αντίκτυπο τόσο στο τοπικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στο φορτίο ηλεκτρικής ισχύος του κτιρίου, με αποτέλεσμα να παρέχει στην κοινότητα μια ευκαιρία μείωσης του κόστους.

Για να προωθήσει τη χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ειδικά τη συλλογική τους χρήση, το BienVEnu προσφέρει επίσης μια υπηρεσία κοινής χρήσης και δημιουργίας στόλου αυτοκινήτων, η οποία αποτελεί αποκλειστικότητα αυτού του έργου. Σε κάθε κτίριο, θα γίνουν διαθέσιμα δύο αυτοκίνητα για χρήση από τους ενοίκους. Αυτή η προσφορά θα ενσωματωθεί σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα δοκιμαστεί επίσης στα πλαίσια του έργου.

Θα διενεργηθεί επίσης μια ψυχο-κοινωνιολογική μελέτη μεταξύ των ενοίκων σε όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία θα καλύπτει άτομα που συμμετέχουν αλλά και άτομα που δεν συμμετέχουν. Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για ανάλυση της συμπεριφοράς και των μοτίβων χρήσης, ιδίως ανάλογα με τη διαρρύθμιση των κτιρίων αλλά και για τον προσδιορισμό τυχόν εμποδίων. Αυτή η έρευνα θα διευκολύνει την κοινή χρήση των πληροφοριών για τα αποτελέσματα στο τέλος του έργου.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές κτιρίων είναι ευπρόσδεκτοι, αν θέλουν να συνεισφέρουν στο Smart City! Για να προσφέρετε τη συμμετοχή σας ή για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου.

Domitille Alozy | domitille.alozy@erdf.fr | 01 58 86 88 45

Nexans partner of BienVEnu

©BienVEnu/bearideas

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Your Contact

David Bornstain Presse & Communication ERDF
Phone 01 58 86 88 45
david.bornstain@erdf.fr
Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com