Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Παρίσι, 1 Οκτωβρίου2014

 
Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία καλωδίων είναι πολύ θετική. Τα καλώδια δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για τις αστικές υποδομές και την ανάπτυξη των δικτύων ενέργειας, αλλά σήμερα περισσότερο από άλλοτε κρατούν τα κλειδιά του μέλλοντος της βιομηχανίας. Ο κλάδος των καλωδίων συμμετέχει κρίσιμα στην παροχή καινοτόμων λύσεων που απαιτούνται για την παγκόσμια ανάπτυξη και για την επίτευξη των νέων βιομηχανικών προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.
 
Ως μία από τις πρωτοπόρες βιομηχανίες καλωδίων παγκοσμίως, η Nexans παίζει κεντρικό ρόλο για τις λύσεις αυτές. Για σχεδόν 100 χρόνια, βιομηχανική μας αποστολή υπήρξε η παροχή ενέργειας στους ανθρώπους. Τα καλώδια που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε είναι σημαντικά για το σύγχρονο τρόπο ζωής και βρίσκονται στο επίκεντρο των σημερινών πόλεων, συνδέοντας ανθρώπους με την εργασία τους και άλλες δραστηριότητες, μεταφέροντας ηλεκτρισμό, διευκολύνοντας τη μεταφορά ατόμων και αγαθών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υποδομών και κτιρίων και εξασφαλίζοντας την τροφοδοσία των δικτύων τηλεπικοινωνιών.
 
Η ενέργεια είναι ο πρώτος πυλώνας της επιχείρησής μας, από την παραγωγή έως τη μεταφορά και τη διανομή. Πρωταρχική πρόκληση για εμάς είναι, λοιπόν, να στηρίζουμε την μεταφορά ενέργειας βελτιώνοντας τον τρόπο διαχείρισης όλων των μορφών ενέργειας.
 
Δεύτερος πυλώνας της επιχείρησής μας είναι η συνεισφορά στην κατασκευή αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και αστικών, υπεραστικών συστημάτων μεταφοράς. Στόχος μας στο πλαίσιο αυτό είναι η συμμετοχή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πιο αξιόπιστων, με ελεύθερη ροή και οικολογικών, παρέχοντας τα καλύτερα καλώδια στις μεγάλες βιομηχανίες και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των σπιτιών και των χώρων εργασίας των ατόμων σε καθημερινή βάση.
 
Προχωρώντας μπροστά έχουμε θέσει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης μας σε τέσσερις τομείς αγοράς: μεταφορά και διανομή ενέργειας, ανάπτυξη ορυκτών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς και κτηριακές κατασκευές. Έχουμε ήδη πολλαπλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε αυτές τις αγορές, όπως αναγνωρισμένη τεχνολογική εξειδίκευση και ισχυρό εμπορικό σήμα στους πελάτες μας.
 
Αν και η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι θετική χάρη σε έναν ικανό αριθμό ισχυρών τάσεων στη σημερινή κοινωνία, όπως αστικοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνεχής ζήτηση για διασύνδεση και ανάπτυξη ηλεκτρικών υποδομών, καθώς και παγκόσμια επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βραχυπρόθεσμη προοπτική είναι μάλλον προβληματική.
 
Αναμένουμε καθίζηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη (με εξαίρεση ορισμένα προϊόντα), ενώ παράλληλα η ανάκαμψη στις αγορές των ΗΠΑ πιθανόν να είναι υποτονική. Τα δύο τρίτα της προβλεπόμενης ανάπτυξης για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια αναμένεται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Η έκθεση του Ομίλου στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν 60% και η συνεχιζόμενη ύφεση στη Νότιο Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Αυστραλία) επιβάρυναν την απόδοση του Ομίλου κατά τους τελευταίους 18 μήνες και τούτο αναμένεται να συνεχίσει και κατά το υπόλοιπο του 2014. Έχοντας γνώση αυτής της κατάστασης, η Nexans προβλέπει τώρα μείωση των πωλήσεων κατά 4% σε οργανική βάση το τρίτο τρίμηνο του 2014, χωρίς ανάπτυξη για το σύνολο του έτους. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το 2014 αναμένεται στο ίδιο επίπεδο με τα 140 εκατομμύρια ευρώ του 2013.
 
Αυτή η βραχυπρόθεσμη προοπτική σημαίνει ότι είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να θέσουμε σε εφαρμογή ή να επιταχύνουμε μέτρα για να επιτύχει ο Όμιλος τη δημιουργία αξίας σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτά τα μέτρα βασίζονται σε τέσσερις στρατηγικούς στόχους:
 
-      Ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς μας μετασχηματίζοντας τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μειώνοντας δραστικά τα κόστη και βελτιώνοντας το κεφάλαιο κίνησης.
-      Ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Ομίλου σε τέσσερις τομείς αγοράς, ενισχύοντας την καινοτομία με στόχο να μπορούμε να προσφέρουμε μία γκάμα λύσεων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις των πελατών μας.
-      Προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας με στόχο την ενίσχυση και εγρήγορση της ανάπτυξης σε επιχειρήσεις υψηλού κέρδους και τον μετασχηματισμό ή πώληση των επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση.
-      Αλλαγή της επιχειρηματικής μας κουλτούρας μέσα από μία νέα δομή διακυβέρνησης και νέες μεθόδους λειτουργίας.
 
Η Nexans τώρα αντιπροσωπεύεται από την προσφάτως ανασχηματισμένη ομάδα διοίκησης υπό την ηγεσία του Arnaud Poupart-Lafarge, Γενικού Διευθυντή (Chief Executive Officer).
Ο Arnaud Poupart-Lafarge έχει όλες τις επιχειρησιακές και λειτουργικές αρμοδιότητες και εξουσίες του Ομίλου. Το νέο, πιο λητό, Συμβούλιο Διοίκησης επιλέχθηκε να απαρτίζεται από νέα μέλη, με αποδεδειγμένη επιχειρησιακή εμπειρία και με εστίαση στην επίτευξη απόδοσης και στην αναδιαμόρφωση του Ομίλου:
 
-       Pascal Portevin, Ανώτερος Εταιρικός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για Διεθνείς Αγορές και Επιχειρησιακά θέματα,
-       Christopher Guerin, Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για την Ευρώπη,
-       Dirk Steinbrink, Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για τον Επιχειρησιακό Κλάδο Υψηλής Τάσης & Υποβρυχίων Καλωδίων,
-        Nicolas Badré, Οικονομικός Διευθυντής,
-        Anne-Marie Cambourieu, Ανώτερη Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Ανθρώπινο Δυναμικό.
 
Ο Arnaud Poupart-Lafarge υποστηρίζεται στο νέο έργο του από τον Frédéric Vincent, Πρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα μεταδώσει την στρατηγική εμπειρία που έχει αποκτήσει από την ίδρυση του Ομίλου.
 
Ως Πρόεδρος της Nexans, οι τρεις βασικοί ρόλοι του Frédéric Vincent θα είναι (i) να ενεργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Διοίκησης, (ii) να προεδρεύει στην Επιτροπή Στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου και (iii) να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται, σε συνδυασμό με την Επιτροπή Διοίκησης, τα συμφέροντα της Nexans έναντι των δημοσίων φορέων λήψης αποφάσεων, των μεγάλων πελατών, των αρχών και των επαγγελματικών ενώσεων.
 
Σχολιάζοντας τη νεα διοικητική δομή του Ομίλου, ο Frédéric Vincent δηλώνει: "Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η διοικητική ομάδα υπό τον Arnaud Poupart-Lafarge είναι ικανή να οδηγήσει την μεταμόρφωση που απαιτείται για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ομίλου ".
 

Ο Arnaud Poupart-Lafarge πρόσθεσε: "Η Nexans είναι μία εταιρεία αναφοράς στη βιομηχανία των καλωδίων και είμαι βέβαιος ότι έχουμε τα μέσα να διασφαλίσουμε μία μεταμόρφωση που θα συντελέσει στη βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου. Διεθέτουμε τις ομάδες, την εμπειρία και την δέσμευση για να επιτύχουμε".

Your Contact

Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Phone +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Laura Duquesne Investor Relations
Phone + 33 (0)1 73 23 84 61
laura.duquesne@nexans.com
Angéline Afanoukoe Corporate Communication Department
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Η Nexans φέρνει ενέργεια στη ζωή μέσα από μια ευρεία γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων που προσφέρουν αυξημένη απόδοση στους πελάτες μας παγκοσμίως. Οι άνθρωποι της Nexans δεσμεύονται να εξυπηρετούν τους πελάτες μας σε τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς τομείς: Διανομή και μεταφορά ενέργειας (υποθαλάσσια και επίγεια), Πηγές ενέργειας (Πετρέλαιο & Αέριο, Εξορύξεις και Ανανεώσιμες Πηγές), Μεταφορές (Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηρόδρομοι, Εναέριες και Θαλάσσιες μεταφορές) και Κτιριακές Υποδομές (Εμπορικά Κέντρα, Συγκροτήματα Κατοικιών και Κέντρα Δεδομένων). Η στραγητική της Nexans βασίζεται στη συνεχή καινοτομία των προϊόντων, των λύσεων και των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση των πελατών και την εισαγωγή ασφαλών, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βιομηχανικών διεργασιών. Το 2013 η Nexans είναι ο πρώτος Όμιλος παραγωγής καλωδίων που ιδρύει Ίδρυμα για τη στήριξη πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύουν στην πρόσβαση στην ενέργεια υποβαθμισμένων κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Έχουμε βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως με 26.000 εργαζόμενους και πωλήσεις για το 2013 ύψους σχεδόν 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NYSE Euronext του Παρισιού (compartment A). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.nexans.com