Η DONG Energy υπογράφει μία ακόμα συμφωνία για καλώδια με τη Nexans

Πιθανή παράδοση πάνω από 1.750 χιλιομέτρων καλωδίων συμφωνήθηκε για έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Παρίσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Η DONG Energyστη Δανία και η Nexans υπέγραψαν την 1η Ιουλίου 2014 μία νέα συμφωνία για παράδοση 1.750 χιλιομέτρων υποθαλάσσιων καλωδίων για αιολικά πάρκα στα ανοικτά των Αγγλικών ακτών. Τα καλώδια θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση μεταξύ των γεννητριών και με τους μετασχηματιστές στις υπεράκτιες πλατφόρμες. Η συμφωνία αυτή έχει ισχύ έως το τέλος του 2020 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα δύο χρόνια. Η εταιρεία ενέργειας της Δανίας έχει επίσης τη δυνατότητα επέκτασης του εύρους των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνοντας την παράδοση και εγκατάσταση εξαρτημάτων καλωδίων.

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Η Nexans φέρνει ενέργεια στη ζωή μέσα από μια ευρεία γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων που προσφέρουν αυξημένη απόδοση στους πελάτες μας παγκοσμίως. Οι άνθρωποι της Nexans δεσμεύονται να εξυπηρετούν τους πελάτες μας σε τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς τομείς: Διανομή και μεταφορά ενέργειας (υποθαλάσσια και επίγεια), Πηγές ενέργειας (Πετρέλαιο & Αέριο, Εξορύξεις και Ανανεώσιμες Πηγές), Μεταφορές (Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηρόδρομοι, Εναέριες και Θαλάσσιες μεταφορές) και Κτιριακές Υποδομές (Εμπορικά Κέντρα, Συγκροτήματα Κατοικιών και Κέντρα Δεδομένων). Η στραγητική της Nexans βασίζεται στη συνεχή καινοτομία των προϊόντων, των λύσεων και των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση των πελατών και την εισαγωγή ασφαλών, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βιομηχανικών διεργασιών. Το 2013 η Nexans είναι ο πρώτος Όμιλος παραγωγής καλωδίων που ιδρύει Ίδρυμα για τη στήριξη πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύουν στην πρόσβαση στην ενέργεια υποβαθμισμένων κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Έχουμε βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως με 26.000 εργαζόμενους και πωλήσεις για το 2013 ύψους σχεδόν 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NYSE Euronext του Παρισιού (compartment A). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.nexans.com