Δελτίο Τύπου

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 – Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό την Προεδρεία του Frédéric Vincent.
 

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τον Frédéric Vincent να παραμένει Πρόεδρος του Δ.Σ. και τον Arnaud Poupart-Lafarge να αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος. Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα του Frédéric Vincent και κατόπιν σύστασης από την Επιτροπή Διορισμού, Αποζημίωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η οργάνωση αυτή θα επιτρέψει στον Όμιλο και τη Διοίκησή του να επικεντρωθούν περισσότερο στις στρατηγικές προτεραιότητες και να εφαρμόσουν το στρατηγικό σχέδιο 2013-2015 υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γεγονός που αρμόζει στην αναδιαμόρφωση του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, με τον Frédéric Vincent ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Arnaud Poupart-Lafarge ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, η διακυβέρνηση με διακριτούς ρόλους θα διασφαλίσει την απαραίτητη συνοχή.

Η Nexans επιβεβαιώνει ότι υπεβλήθη πρόταση από την Invexans, θυγατρική της Quiñenco, για τερματισμό της συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2011, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2012. Η Quiñenco ζήτησε να εξεταστεί η πρότασή της από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνάντηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξετάσει την πρόταση αυτή και αποφασίσει εντός 8 ημερών
 

Your Contact

Angéline Afanoukoe Corporate Communication Department
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Η Nexans φέρνει ενέργεια στη ζωή μέσα από μια ευρεία γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων που προσφέρουν αυξημένη απόδοση στους πελάτες μας παγκοσμίως. Οι άνθρωποι της Nexans δεσμεύονται να εξυπηρετούν τους πελάτες μας σε τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς τομείς: Διανομή και μεταφορά ενέργειας (υποθαλάσσια και επίγεια), Πηγές ενέργειας (Πετρέλαιο & Αέριο, Εξορύξεις και Ανανεώσιμες Πηγές), Μεταφορές (Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηρόδρομοι, Εναέριες και Θαλάσσιες μεταφορές) και Κτιριακές Υποδομές (Εμπορικά Κέντρα, Συγκροτήματα Κατοικιών και Κέντρα Δεδομένων). Η στραγητική της Nexans βασίζεται στη συνεχή καινοτομία των προϊόντων, των λύσεων και των υπηρεσιών, την ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση των πελατών και την εισαγωγή ασφαλών, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βιομηχανικών διεργασιών. Το 2013 η Nexans είναι ο πρώτος Όμιλος παραγωγής καλωδίων που ιδρύει Ίδρυμα για τη στήριξη πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύουν στην πρόσβαση στην ενέργεια υποβαθμισμένων κοινοτήτων ανά τον κόσμο. Έχουμε βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως με 26.000 εργαζόμενους και πωλήσεις για το 2013 ύψους σχεδόν 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NYSE Euronext του Παρισιού (compartment A). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.nexans.com