Η Nexans ανέλαβε σύμβαση για έργο υποθαλάσσιων καλωδίων ύψους 120 εκατομμυρίων Ευρώ με την Εταιρεία Scottish Hydro Electric Transmission

Τα υποθαλάσσια καλώδια της Nexans θα εγκατασταθούν σε βαθιά νερά από το πλοίο της Nexans, το Skagerrak με στόχο τη δημιουργία νέας, ζωτικής σημασίας, σύνδεση υψηλής τάσης για τη Σκωτία.

Παρίσι, 26 Αυγούστου 2013 Η Nexans υπέγραψε σύμβαση ύψους 120 εκατομμυρίων Ευρώ με την Εταιρεία Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc για την προμήθεια και εγκατάσταση υποθαλάσσιας σύνδεσης ισχύος, η οποία θα αναβαθμίσει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στη χερσόνησο Kintyre και την κεντρική ακτή στη Νοτιοδυτική Σκωτία. Η εν λόγω αναβάθμιση, μέρος σχεδίου της SHE Transmission για επενδύσεις ύψους 6 δισ. Ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού μεταξύ του 2013 και του 2021, θα απελευθερώσει έως και 150 MW πρόσθετης δυναμικότητας του δικτύου για έργα ανανεώσιμων πηγών σηματοδοτώντας μια σημαντική ώθηση για την οικονομία της περιοχής του Kintyre.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Έχοντας την ενέργεια στη βάση της ανάπτυξής της, η Nexans, κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως, παρέχει μια διεξοδική γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων. Ο Όμιλος είναι σημαντικός παράγοντας παγκοσμίως στις αγορές της μετάδοσης και διανομής ενέργειας, των βιομηχανικών εφαρμογών και των κατασκευών. Η Nexans εξυπηρετεί ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς: από δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών έως ενεργειακούς πόρους (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πετρέλαιο και αέριο, και εξορύξεις), μεταφορές (ναυπηγική, αεροδιαστημικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία και αυτοματισμοί, σιδηρόδρομοι). Η Nexans είναι μια υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία που θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας και λειτουργικής στρατηγικής της. Οι διαρκείς καινοτομίες σε σχέση με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες, η ανάπτυξη και δέσμευση των υπαλλήλων, ο προσανατολισμός στους πελάτες και η εισαγωγή βιομηχανικών διαδικασιών ασφαλείας με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον συγκαταλέγονται στις πρωταρχικές πρωτοβουλίες που θέτουν τη Nexans στην καρδιά ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η Nexans απασχολεί 25.000 άτομα ενώ το 2012 είχε πωλήσεις της τάξης των 7,2 δις Ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Παρισιού, τμήμα A.