Η Nexans ανέλαβε την πρώτη παραγγελία CORE-TAG για καλώδια με αντικλεπτική τεχνολογία από τον οργανισμό SNCF για το δίκτυο της Réseau Ferré de France (RFF)

Η γαλλική RFF είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων που θα χρησιμοποιήσει την αντικλεπτική τεχνολογία καλωδίων CORE-TAG της Nexans. Χάρη στη νέα λύση, τα κλεμμένα σιδηροδρομικά καλώδια μπορούν να εντοπίζονται με ευκολία

Παρίσι, 26 Νοεμβρίου 2012 – Ο γαλλικός οργανισμός σιδηροδρόμων Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ανέθεσε στη Nexans, την κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως, την πρώτη σύμβαση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ειδικού σιδηροδρομικού καλωδίου με τη νέα αντικλεπτική τεχνολογία καλωδίων CORE-TAG. Αυτό το καλώδιο θα εγκατασταθεί στην υποδομή δικτύου σε 4 από τις περιοχές που διευθύνει η Réseau Ferré de France (RFF), η εταιρεία που έχει και συντηρεί το δίκτυο σιδηροδρόμων της Γαλλίας.
Το καλώδιο γείωσης που θα προμηθεύσει η Nexans περιλαμβάνει έναν αγωγό χαλκού με περίβλημα μολύβδου και διατομή 25 mm2. Το καλώδιο κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Nexans στη Mehun-sur-Yèvre στο κέντρο της Γαλλίας.

Αντικλεπτική τεχνολογία καλωδίων CORE-TAG
Τα περισσότερα καλώδια και ειδικότερα τα καλώδια γείωσης κατασκευάζονται κυρίως από χαλκό, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πολύτιμα και να τραβούν το ενδιαφέρον των κλεφτών (λόγω της υψηλής αξίας μεταπώλησης του σκραπ χαλκού).
Συνήθως, όποτε κλέβονται καλώδια, η μόνωση, η οποία μπορεί ναNexans awarded first CORE-TAG® anti-theft cable technology contract by SNCF for the network of Réseau Ferré de France (RFF) χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ιδιοκτήτη, καίγεται και απομακρύνεται από το καλώδιο, αφήνοντας μόνο τον αγωγό χαλκού. Σε αντίθεση με πιο πολύπλοκες και δαπανηρές τεχνικές σήμανσης όπως οι τεχνικές που χρησιμοποιούν μέταλλα σπάνιων γαιών, η λύση CORE-TAG της Nexans περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας κωδικοποιημένης πυράντοχης ταινίας χαλκού που συμπλέκεται με τον αγωγό.
Οι σημάνσεις με κουκίδες στην κωδικοποιημένη ταινία, οι οποίες συνήθως προσδιορίζουν τον ιδιοκτήτη (σε αυτή την περίπτωση την RFF), διευκολύνουν τον εντοπισμό της προέλευσης του κλεμμένου χαλκού όταν προσκομίζεται σε έναν έμπορο σκραπ, ακόμα και μετά την καύση της μόνωσης.
Η ύπαρξη του CORE-TAG στο καλώδιο είναι εμφανής αμέσως, παρατηρώντας απλώς τη διατομή του κομμένου καλωδίου. Για την ανάγνωση του κωδικού αναγνώρισης, απαιτείται η διάνοιξη ενός κομματιού μήκους 25 εκατοστών μόνο. Εφόσον η ταινία ενσωματώνεται κατά μήκος του αγωγού, είναι πρακτικά αδύνατο ο κλέφτης να την απομακρύνει.
Ο χειρισμός και η εγκατάσταση των καλωδίων που ενσωματώνουν το CORE-TAG γίνονται τόσο εύκολα όσο και με τα συμβατικά καλώδια, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία και εξαρτήματα.
 
«Η κλοπή χαλκού είναι μια πηγή ανησυχίας παγκοσμίως που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας των σιδηροδρομικών δικτύων και η Nexans συνεργάζεται στενά με πολλούς πελάτες προκειμένου να αναπτύξει λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος» δήλωσε ο Jean Fehlbaum, Αντιπρόεδρος Υποδομών Marketing και Βιομηχανικών έργων της Nexans. «Η ανακύκλωση είναι ζωτικό στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας χαλκού. Όμως, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε την προέλευση του ανακυκλωμένου χαλκού. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι χάρη στην τεχνολογία CORE-TAG, τα σιδηροδρομικά καλώδια θα τραβούν λιγότερο το ενδιαφέρον των κλεφτών ενώ παράλληλα η ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα χαλκού αποκτά νέα εργαλεία για να εντοπίζει πότε εισέρχεται στο οικοσύστημα κλεμμένος χαλκός. Εκτός από την ανάπτυξη αυτής της λύσης, το πρωταρχικό μας καθήκον είναι να την προωθήσουμε στους υπεύθυνους ανακύκλωσης προκειμένου να ξέρουν τι να αναζητούν, καθώς επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι υποψήφιοι κλέφτες θα αντιληφθούν ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να διαθέσουν κλεμμένα σιδηροδρομικά καλώδια.»
Αυτή την εποχή, η Nexans συζητά αυτή τη λύση με διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης στην Ευρώπη, την Αφρική την Αυστραλία και την Ασία.

Η τεχνολογία του καλωδίου CORE-TAG μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βιομηχανία στην οποία η κλοπή καλωδίων αποτελεί πρόβλημα.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Έχοντας την ενέργεια στη βάση της ανάπτυξής της, η Nexans, κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως, παρέχει μια διεξοδική γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων. Ο Όμιλος είναι σημαντικός παράγοντας παγκοσμίως στις αγορές της μετάδοσης και διανομής ενέργειας, των βιομηχανικών εφαρμογών και των κατασκευών. Η Nexans εξυπηρετεί ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς: από δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών έως ενεργειακούς πόρους (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πετρέλαιο και αέριο, και, εξορύξεις) μεταφορές (ναυπηγική, αεροδιαστημικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία και αυτοματισμοί, σιδηρόδρομοι). Η Nexans είναι μια υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία που θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας και λειτουργικής στρατηγικής της. Οι διαρκείς καινοτομίες σε σχέση με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες, η ανάπτυξη και δέσμευση των υπαλλήλων, ο προσανατολισμός στους πελάτες και η εισαγωγή βιομηχανικών διαδικασιών ασφαλείας με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον συγκαταλέγονται στις πρωταρχικές πρωτοβουλίες που θέτουν τη Nexans στην καρδιά ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η Nexans απασχολεί 25.000 άτομα ενώ το 2011 είχε πωλήσεις της τάξης των 7 δις Ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Παρισιού, τμήμα A. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.nexans.com ή www.nexans.mobi