Η Nexans παρέχει καλώδια υψηλής και μέσης τάσης για την αναβάθμιση των υποδομών του ηλεκτρικού δικτύου της Λιβύης. Συμβόλαια αξίας 110 εκ. €

Παρίσι, 19 Ιουλίου 2012 – Η Nexans, παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία καλωδίων, αναλαμβάνει συμβόλαια αξίας άνω των110 εκ.€ από την PEWCO (Public Electrical Works Company) της Λιβύης, θυγατρική της GECOL, του κρατικού οργανισμού ηλεκτρισμού. Η Nexans θα προμηθεύσει καλώδια για έργα που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Αυτό το συμβόλαιο περιλαμβάνει την προμήθεια καλωδίων μήκους πάνω από 1.000 χλμ, τόσο υψηλής όσο και μέσης και χαμηλής τάσης. Η σύμβαση μεταφοράς περιλαμβάνει την κατασκευή και προμήθεια υπόγειων καλωδίων τάσης 245 kV από τη Nexans Γαλλίας. Τα καλώδια διανομής τάσης 33 kV και 15 kV καθώς και τα καλώδια οπτικών ινών θα παρασχεθούν από τη Nexans Ελλάδος, ενώ τα βοηθητικά εξαρτήματα θα τα προμηθεύσει η Nexans Ιταλίας.
Τα καλώδια θα εγκατασταθούν από την PEWCO. Η Nexans θα παράσχει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα όπως και τα καλώδια οπτικών ινών (για την αυτοματοποίηση υποσταθμών, τον έλεγχο, την επικοινωνία και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των καλωδίων), καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές υπηρεσίες, την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προς την PEWCO και τη GECOL.
Η παροχή και εγκατάσταση των καλωδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2012 και 2013.

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Έχοντας την ενέργεια στη βάση της ανάπτυξής της, η Nexans, κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως, παρέχει μια διεξοδική γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων. Ο Όμιλος είναι σημαντικός παράγοντας παγκοσμίως στις αγορές της μετάδοσης και διανομής ενέργειας, των βιομηχανικών εφαρμογών και των κατασκευών. Η Nexans εξυπηρετεί ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς: από δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών έως ενεργειακούς πόρους (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πετρέλαιο και αέριο, και, εξορύξεις) μεταφορές (ναυπηγική, αεροδιαστημικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία και αυτοματισμοί, σιδηρόδρομοι). Η Nexans είναι μια υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία που θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας και λειτουργικής στρατηγικής της. Οι διαρκείς καινοτομίες σε σχέση με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες, η ανάπτυξη και δέσμευση των υπαλλήλων, ο προσανατολισμός στους πελάτες και η εισαγωγή βιομηχανικών διαδικασιών ασφαλείας με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον συγκαταλέγονται στις πρωταρχικές πρωτοβουλίες που θέτουν τη Nexans στην καρδιά ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η Nexans απασχολεί 25.000 άτομα ενώ το 2011 είχε πωλήσεις της τάξης των 7 δις Ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Παρισιού, τμήμα A. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.nexans.com ή www.nexans.mobi