Η Nexans αναλαμβάνει συμβόλαιο αξίας 16 εκατομμυρίων € με τη Statoil

Καλώδια τύπου umbilical και τα εξαρτήματά τους θα τροφοδοτήσουν την υποθαλάσσια μονάδα συμπίεσης φυσικού αερίου στο κοίτασμα αερίου στην περιοχή Gullfaks της Βόρειας Θάλασσας.

Παρίσι, 7 Ιουνίου 2012 – Η Nexans, παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία καλωδίου, έχει συνάψει σύμβαση αξίας 16 εκατομμυρίων € με τη Statoil, βάσει της οποίας θα σχεδιάσει και θα προμηθεύσει ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τύπου umbilical μήκους 16,5 χλμ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει την πλατφόρμα C της περιοχής Gullfaks στη Βόρεια Θάλασσα με την υποθαλάσσια μονάδα συμπίεσης αερίου και επεξεργασίας.          

 
Το έργο Gullfaks, σε περιοχή 160 χλμ δυτικά του Sognefjorden, στη Νορβηγία, είναι η δεύτεη μεγαλύτερη υποθαλάσσια μονάδα συμπίεσης φυσικού αερίου που έχει σχεδιαστεί από τη Statoil, μετά το παρόμοιο έργο του Asgard, το οποίο εκτέλεσε η ίδια εταιρεία.   

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Σχετικά με τη Nexans

Έχοντας την ενέργεια στη βάση της ανάπτυξής της, η Nexans, κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως, παρέχει μια διεξοδική γκάμα καλωδίων και καλωδιακών λύσεων. Ο Όμιλος είναι σημαντικός παράγοντας παγκοσμίως στις αγορές της μετάδοσης και διανομής ενέργειας, των βιομηχανικών εφαρμογών και των κατασκευών. Η Nexans εξυπηρετεί ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς: από δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών έως ενεργειακούς πόρους (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πετρέλαιο και αέριο, και, εξορύξεις) μεταφορές (ναυπηγική, αεροδιαστημικές εφαρμογές, αυτοκινητοβιομηχανία και αυτοματισμοί, σιδηρόδρομοι). Η Nexans είναι μια υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία που θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας και λειτουργικής στρατηγικής της. Οι διαρκείς καινοτομίες σε σχέση με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες, η ανάπτυξη και δέσμευση των υπαλλήλων, ο προσανατολισμός στους πελάτες και η εισαγωγή βιομηχανικών διαδικασιών ασφαλείας με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον συγκαταλέγονται στις πρωταρχικές πρωτοβουλίες που θέτουν τη Nexans στην καρδιά ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με βιομηχανική παρουσία σε 40 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η Nexans απασχολεί 25.000 άτομα ενώ το 2011 είχε πωλήσεις της τάξης των 7 δις Ευρώ. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Παρισιού, τμήμα A. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.nexans.com ή www.nexans.mobi