Υπεραγωγός μέσης τάσης της Nexans μεταφέρει 3.200 αμπέρ κατά τη διάρκεια των δοκιμών κυκλικών φορτίων

Εργαστηριακές μετρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Endesa Supercable πιστοποιεί την επιτυχημένη εφαρμογή

Παρίσι, 19 Απριλίου 2010 – Οι ειδικοί στους υπεραγωγούς της Nexans ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα Endesa Supercable πραγματοποιώντας παγκόσμιο ρεκόρ. Τον Δεκέμβριο του 2009 κατεγράφη στο καλώδιο μέσης τάσης (24 kV) μεταφορά 3.200 A σε συνθήκες εργαστηρίου, σχεδόν 10% περισσότερο από κάθε εγκατεστημένο καλώδιο μέσης τάσης στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια δέκα κύκλων φορτίων 24 ωρών το επιτρεπόμενο ρεύμα εφαρμόστηκε για 8 ώρες ανά κύκλο, ενώ το καλώδιο βρίσκονταν συνεχώς υπό τάση διπλάσια της ονομαστικής.

Superconducting medium voltage cable from Nexans conducts record current

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Your Contact

Angéline Afanoukoe Press relations
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide leading expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation.
Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future.
With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 23,700 people and had sales in 2010 of more than 6 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult www.nexans.com or http://www.nexans.mobi