Εξαγορά της εταιρείας Madeco

Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2008 – Η Nexans ανακοινώνει την ολοκλήρωση στις 30 Σεπτεμβρίου της εξαγοράς της εταιρείας Madeco, του μεγαλύτερου κατασκευαστή καλωδίων της Νότιας Αμερικής, μετά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την εν λόγω εταιρεία στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Με την εξαγορά αυτή η Nexans αποκτά σημαντική θέση στα καλώδια ενέργειας σε μια περιοχή υψηλής ανάπτυξης. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Nexans στις 10 Απριλίου 2008 αποφασίστηκε ο Guillermo Luksic, Πρόεδρος της Madeco, να μετέχει στο Συμβούλιο της Nexans για διάρκεια τεσσάρων ετών, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Your Contact

Angéline Afanoukoe Corporate Communication Department
Phone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Phone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Σχετικά με την Nexans

Η Nexans είναι πρωτοπόρος στη παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής καλωδίων. Ο Οίκος της Νexans προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο προηγμένων καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού για εφαρμογές σε υπoδομή δικτύου, βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Tα καλώδια και τα συστήματα καλωδίων της Nexans έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα της ζωής του ανθρώπου , απο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενεργείας έως την αεροναυτική, αεροδιαστημική, στα μέσα μεταφοράς, σιδηροδρόμους, κτιριακές εγκαταστάσεις, πετροχημικές και ιατρικές εφαρμογές, κα. Με μια βιομηχανική παρουσία σε 29 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε 65 χώρες παγκοσμίως, η Νexans απασχολεί 20,000 ανθρώπους και έιχε πωλήσεις για το έτος 2004 της ταξής των 4.9 δισεκατομμύριων εuro. Η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Για περισσότερες πληροφορίες www.nexans.gr