Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Nexans

Οι επιχειρήσεις στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη των πελατών, μετόχων, υπαλλήλων, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εταίρων μας και, ευρύτερα, των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουμε.

Conduct_Code_Cover_GrΗ εμπιστοσύνη καλλιεργείται με τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την εντιμότητα. Κρινόμαστε όχι μόνο από αυτά που κάνουμε αλλά και από τον τρόπο που τα κάνουμε. Προσανατολισμός στους Πελάτες και τις Αγορές, Υπευθυνότητα, Παγκόσμιες Συνεργασίες, Λειτουργική Υπεροχή, Ηγετικά χαρίσματα: αυτές είναι οι ικανότητες που έχουν σημασία για εμάς και πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη δεοντολογία μας και τη συμπεριφορά μας.

Η Nexans έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Νέες εταιρείες και νέες ομάδες έχουν ενσωματωθεί στον Όμιλο. Πρέπει να μοιραζόμαστε κοινά σημεία αναφοράς και να έχουμε κοινή δεοντολογία. Τηρώντας απαιτητικά πρότυπα δεοντολογίας, θα διατηρήσουμε και θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων όσοι λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του Ομίλου μας. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας ανάπτυξη και να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην κοινωνία στην οποία ζούμε.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς έχει σκοπό να βοηθά τα άτομα να ενεργούν για λογαριασμό του Ομίλου στην καθημερινή τους εργασία με αψεγάδιαστο τρόπο. Αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2008. Όλοι οι υπάλληλοι του Ομίλου Nexans πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές.

Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής επίδοσης και η ύπαρξη απαιτητικών προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους.
 

Frédéric Vincent
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος