Ο σκοπός μας

Είμαστε η Nexans, με έμπνευση και σκοπό

 

Οι 26.000 εργαζόμενοι της Nexans συνεισφέρουν καθημερινά για να δίνουν Ενέργεια Στη Ζωή. Δείτε τα πρόσωπά τους, τις μαρτυρίες τους και την υπερηφάνεια του να προσφέρουν καθημερινά στη βελτίωση του κόσμου μας.

 

Εκατοντάδες εργαζομένων από 20 χώρες εκπροσωπώντας όλες τις περιοχές όπου υπάρχει η Nexans μοιράζονται τις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς και τον σκοπό της εργασίας τους για τους ανθρώπους και την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τον θετικό αντίκτυπο και την αξία που δίνουμε στους πελάτες μας.