Αξίες της Nexans

Ο Όμιλος Nexans έχει ορίσει έξι Αξίες που καθoδηγούν την καθημερινή μας εργασία και ενδυναμώνουν τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και κάθε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που συνεργαζόμαστε. Οι έξι αυτές αξίες είναι η κινητήρια δύναμη για κάθε εργαζόμενο του Ομίλου.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Τοποθετούμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, τους ακούμε προσεκτικά, προσπαθούμε να τους κατανοούμε πλήρως, προβλέπουμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους και τους παραδίδουμε με άψογο τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Αναγνωρίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι η πηγή της επιτυχίας μας. Είμαστε αξιόπιστοι, ανοιχτοί, ειλικρινείς και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των συναδέλφων μας. Δεσμευόμαστε στις Αξίες της Nexans. Αναμένουμε δίκαιη μεταχείριση, πρόοδο και ευκαιρίες για να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.

 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Επιτυγχάνουμε την αριστεία στα προϊόντα, τις διεργασίες και τις υπηρεσίες μας μέσα από τη γνώση που διαχέεται, την προσωπική ανάπτυξη, τη συνεχή βελτίωση, την ασφάλεια και την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών.

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ

Χτίζουμε μαζί μία δυναμική φιλοσοφία που ενθαρρύνει την προληπτική δράση, την ευελιξία και την καινοτομία για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Προβλέπουμε και διαμορφώνουμε τις εξελίξεις.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Αναδεικνύουμε την ακεραιότητά μας εκπληρώνοντας ότι αναμένεται από εμάς και αναλαμβάνοντας πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μας. Κάνουμε τη δουλειά μας με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον και στηρίζοντας την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ

Αναγνωρίζουμε ότι ο Όμιλος έχει προτεραιότητα. Εργαζόμαστε μαζί, συνεργαζόμαστε μέσα και πέρα από τα όρια που επιβάλλει η τοπική οργάνωσή μας. Ενθαρρύνουμε την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και τη διάχυση πληροφορίας και γνώσης.