Προσφέρουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις στους πελάτες μας

Η ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής, η κατανάλωση ενέργειας και ηλεκτρισμού είναι αλληλένδετα. Με την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού, η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030. Σημαντική πρόκληση: πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πολύ υψηλή ζήτηση και ταυτοχρόνως θα αμβλύνουμε τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον; Η Nexans βοηθά τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις σε κάθε αγορά και επιχειρηματικό τομέα.

Η Nexans προσπαθεί σκληρά να ανταποκριθεί στους προβληματισμούς των πελατών της σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτοί οι προβληματισμοί έχουν τρεις διαστάσεις:

 • οικονομική, επειδή η βιώσιμη ανάπτυξη συνεπάγεται τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός είναι ενεργειακά αποδοτικοί,
 • κοινωνική, επειδή τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια ώστε να εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των χρηστών και να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ασφάλειας σε κάθε αγορά,
 • περιβαλλοντική, δηλαδή να περιορίζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Nexans αναπτύσσει καλώδια, συστήματα καλωδίωσης και λύσεις παρακολούθησης και ελέγχου δικτύων που:

 • εξασφαλίζουν τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας αξιόπιστα δίκτυα υποδομής ενέργειας υψηλής επίδοσης,
 • εκμεταλλεύονται υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου σε μεγάλο βάθος και δυσπρόσιτα,
 • βοηθούν την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία των βιώσιμων κτιρίων,
 • βελτιστοποιούν την ενεργειακή επίδοση των κέντρων δεδομένων,
 • διευκολύνουν απομονωμένους ή λιγότερο ευνοημένους πληθυσμούς να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια,
 • προάγουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Ηγετική θέση σε μελλοντικές τεχνολογίες

Η Nexans δεσμεύεται να επεξεργάζεται ενδελεχώς τις δραστηριότητες και λειτουργίες των πελατών της προκειμένου να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους σε κάθε βήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Nexans κατέχει ηγετική θέση σε βιώσιμες τεχνολογίες του μέλλοντος όπως η υπεραγωγιμότητα και τα έξυπνα δίκτυα, τα οποία προσφέρουν αξιοπιστία, ασφάλεια και συνεχή λειτουργία σε πελάτες και χρήστες.

 

   


Νο. 1 στην Έρευνα & Ανάπτυξη στη βιομηχανία καλωδίων παγκοσμίως

 

 • Δύο Ερευνητικά Κέντρα στηρίζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου: το Κέντρο Έρευνας της Nexans και το Κέντρο Μεταλλουργίας της Nexans. Αυτά τα κέντρα εστιάζουν τις δραστηριότητές τους στα βασικά εξαρτήματα των καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, της θωράκισης και της μόνωσης.
 • Δέκα κέντρα ειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή τεχνολογίες. Αυτά τα κέντρα που βρίσκονται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Κορέα επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στην ανάπτυξη. .
 • Τρία κέντρα εφαρμογών ασχολούνται με τη ρομποτική, τη διακίνηση υλικών και τα δίκτυα LAN. Ελέγχουν και συγκρίνουν καλώδια σε πραγματικές συνθήκες και δίνουν τη δυνατότητα στη Nexans να ξεκινήσει διαρκή τεχνικό διάλογο με τους πελάτες της.
   

   


Το 2008

Η Nexans υπέβαλε περίπου 50 αιτήσεις για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καλύπτουν διάφορους τομείς δραστηριότητας, δείχνοντας ξεκάθαρα την ποιότητα των τεχνικών ομάδων της Nexans.

No. 1 in R&D in the cable industry worldwide

Ranked among the Top 30 most innovative French companies(2)

Nexans mobilizes for its customers:

 • 600 engineers and technicians,
 • 4 research centers,
 • 76 million euros (2013 budget),
 • 650 patent families in its portfolio (80 registered in 2013).

 

(2) French Patent Office (INPI), 2013.

Research and Development

In 2013

Nexans registered 80 new patent requests covering various areas of activity, a clear illustration of the quality of Nexans’ technical teams.