Ενέργεια και περιβάλλον

Περιβαλλοντική διαχείριση στα εργοστάσια

Η Nexans εντείνει τις προσπάθειές της να προστατεύει το περιβάλλον μέσω ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο, προς το παρόν, έχει τεθεί σε λειτουργία σε όλα της τα εργοστάσια.

Οικολογική παραγωγή: καλύτερη παραγωγή και διανομή

Χαμηλότερη κατανάλωση, καλύτερη παραγωγή και μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον είναι μερικοί μόνο από τους στόχους της πολιτικής του Ομίλου και του προγράμματος βιομηχανικής αριστείας. Με το πρόγραμμα Nexans Excellence Way ο Όμιλος εξασφαλίζει την άριστη λειτουργία όλων των εργοστασίων με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα REACH για χημική ασφάλεια

Πρόβλεψη, ανταλλαγή πληροφοριών και καινοτομία

Η νομοθεσία REACh προτάθηκε με διττό σκοπό: την προστασία της υγείας του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος (συχνά, οι σκοποί συμπίπτουν).

Life Cycle Assessment of our products

Nexans strives to develop products that both meet customers’ needs and have a minimum impact on the environment over their entire lifecycle.

Λύσεις ανακύκλωσης της Nexans: ποτέ άλλοτε τα άχρηστα μέρη των καλωδίων δεν ήταν τόσο πολύτιμα!

Δεν ξέρετε τι να κάνετε τα άχρηστα μέρη των καλωδίων σας; Δεν θέλετε να ανησυχείτε για σχετικές νομικές υποχρεώσεις και περιορισμούς; Έχουμε τη λύση για εσάς, μια λύση που θα σας προσφέρει παράλληλα και οικονομικά οφέλη.