Μήνυμα του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή

Η βιώσιμη ανάπτυξη δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και είναι ισχυρό μέσο προόδου.

Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι απαραίτητη παγκοσμίως για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση, η βιομηχανοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρούνται σε πολλές χώρες θα προκαλέσουν τον διπλασιασμό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030.

Η κάλυψη της πολύ μεγάλης ζήτησης με ταυτόχρονο περιορισμό των αποβλήτων και έλεγχο της επίπτωσή τους στο περιβάλλον αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλο και πιο βαθιά κοιτάσματα και σε ενέργεια. Θα πρέπει ο ενεργειακός εφοδιασμός να γίνει πιο αξιόπιστος, να εξασφαλιστεί η παροχή ηλεκτρισμού, να βελτιστοποιηθούν οι υποδομές ενέργειας και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Nexans θεωρεί ότι αυτή η πρόκληση είναι ευκαιρία να βοηθήσει τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις παρέχοντας σε αυτούς ασφαλέστερα προϊόντα και λύσεις με βελτιωμένη επίδοση, τα οποία θα σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και είναι επίσης ισχυρό μέσο προόδου. Η ευθύνη μας απέναντι στον πλανήτη και τις επερχόμενες γενιές μέσω της ανάπτυξης καθαρότερων και πιο οικονομικών παραγωγικών διαδικασιών, η βελτίωση του ελέγχου ποιότητας ώστε να μειωθεί η ποσότητα των παραγόμενων άχρηστων υλικών (scrap) και η ανακύκλωση καλωδίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους δίνουν ώθηση στην καινοτομία, τη διαρκή βελτίωση και την ανταγωνιστικότητα.

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ισχυρές δεοντολογικές αρχές είναι το κλειδί της διαρκούς επιτυχίας.

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αλληλεγγύη αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο θέτουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην καρδιά της στρατηγικής μας. Η Nexans ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να ενστερνιστούν αυτές τις αρχές, καθώς πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο εγγύησης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Frédéric Vincent
Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ