Υπόγεια καλώδια Χαμηλής Τάσης και εξαρτήματα

Για εφαρμογές εγκαταστάσεων και διανομή σε συνδρομητές. Εξαρτήματα για πίνακες τερματισμού και για ευθείς και διακλαδωτικούς συνδέσμους


Cables Solutions


Οπλισμένα
Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων

Δίκτυα για την μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού. Η Nexans παρέχει πλήρη σειρά καλωδίων ενεργείας και εξαρτημάτων Χαμηλής, Μέσης, Υψηλής Τάσης, για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις σε δύσκολες συνθή&k...

   
Γενικής Χρήσης
Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων

Δίκτυα για την μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού. Η Nexans παρέχει πλήρη σειρά καλωδίων ενεργείας και εξαρτημάτων Χαμηλής, Μέσης, Υψηλής Τάσης, για εξειδικευμένες εγκατ&a...

   
Ελεύθερα αλογόνων χαμηλής/ εκπομπής καπνού
Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων

The development and manufacture of products and systems for the transmission and distribution of electrical energy at Nexans is based on a more than 100 years old tradition. Development and quality are of highest importance at Nexans.

Our product range compromises low and medium voltage cables, high and extra-high voltage cables up to 400 kV, special cables as well as complete systems and installations.

We are offering the delivery of products and all services which are necessary to realize projects

 Nexans provides a complete range of power cables and accessories  for power utility networks and other infrastructure networks (railway, airport...), mastering installation techniques in diverse environments. This serves the ever demanding requirements to reduce risk while increasing network efficiency and profitability.

   
Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Καλώδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 
   
Close

You must be registered to access this service.
Sign in with your Nexans Account :