Η Nexans κερδίζει βραβείο για τη δυναμική εταιρικής διακυβέρνησης

Με την ευκαιρία της 14ης διοργάνωσης του Βραβείου  για την Επιχειρηματική Διακυβέρνηση (Grands Prix du Gouvernement d'Entreprise), η Nexans έλαβε το χάλκινο βραβείο για τη δυναμική εταιρική διακυβέρνησή της. Το βραβείο αυτό τιμά την επιτυχημένη εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον Όμιλο.

Nexans Wins Dynamics of Corporate Governance AwardΣτο πλαίσιο των πρωτοβουλιών συνεχούς βελτίωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί σε ετήσια βάση αξιολόγηση των μεθόδων λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της σύνθεσης και της οργάνωσής του, η οποία μετρά τη συμβολή και τη συμμετοχή κάθε μέλους και επαληθεύει ότι τα σημαντικά θέματα προετοιμάζονται κατάλληλα, επεξεργάζονται και συζητούνται. Τα αποτελέσματα και το προκύπτον σχέδιο δράσης κοινοποιούνται στον Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου. Οι τελευταίες εκτιμήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2016 με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, έδειξαν ότι οι αλλαγές διακυβέρνησης που έγιναν το 2016 (διορισμός νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αλλαγές στα μέλη και τους προέδρους των διαφόρων επιτροπών) συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλίματος και της ποιότητας των συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου και της συνολικής αποτελεσματικότητας του συμβουλίου.

 

Οι νέες πρακτικές που υιοθέτησε η Nexans περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας ασφαλούς πλατφόρμας συνεργασίας με στόχο τη διευκόλυνση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών, τον ετήσιο προγραμματισμό των συνεδριάσεων καθώς και το πρόγραμμα ένταξης και κατάρτισης των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Συμβούλιο επανεξετάζει τακτικά τον εσωτερικό κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της δομής διακυβέρνησης, τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, τον κώδικα Afep-Medef καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο. Για παράδειγμα, ο εσωτερικός κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Nexans τροποποιήθηκε 5 φορές τα τελευταία 3 χρόνια.

 

Επιπλέον, η Nexans είχε επίσης υποψηφιότητα και στην κατηγορία της Δεοντολογίας, Συμμόρφωσης και Αξιολόγησης Κινδύνων, η οποία υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις του Ομίλου σε αυτούς τους τομείς. Το 2016, η Nexans ολοκλήρωσε μια σημαντική αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τη συμμόρφωση με την επιχειρησιακή ηθική και έλαβε πιστοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα κατά της διαφθοράς από μια ομάδα εξειδικευμένων εξωτερικών δικηγόρων μετά από εξωτερικό έλεγχο. Ο Όμιλος άνοιξε επίσης τη διαδικασία καταγγελίας της ηθικής συμπεριφοράς σε εξωτερικούς φορείς. Αυτές οι πρωτοβουλίες συμβαδίζουν με την τακτική επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για ζητήματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, καθώς και με την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων του Ομίλου.

 

«Αυτή η αναγνώριση της Nexans στα Βραβεία Εταιρικής Διακυβέρνησης ανταμείβει ιδιαίτερα την πρόοδο του προγράμματος μετασχηματισμού Nexans in Motion που ξεκίνησε το 2014», σχολίασε ο Patrick Noonan, Γενικός Γραμματέας της Nexans.«Απεικονίζει τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, από των επιχειρηματικών διευθύνσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων καθώς και της μεγαλύτερης διαφάνειας στην επικοινωνία μας με τους ενδιαφερόμενους".

 

Οργανωμένες από την AGEFI, το Grand Prix της Εταιρικής Διακυβέρνησης απονέμεται στις 120 εταιρείες του SBF (εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Γαλλίας) που ανταποκρίνονται στο επίπεδο αριστείας που απαιτούν οι επενδυτές, τόσο όσον αφορά τη διαφάνεια όσο και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την εταιρική διακυβέρνηση. Οι νικητές επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη μεταξύ επαγγελματιών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων εταιρικής διακυβέρνησης, θεσμικών επενδυτών και αναλυτών.