Υπόγεια καλώδια Χαμηλής Τάσης και εξαρτήματα

Για εφαρμογές εγκαταστάσεων και διανομή σε συνδρομητές. Εξαρτήματα για πίνακες τερματισμού και για ευθείς και διακλαδωτικούς συνδέσμους

Nexans Products

CU/XLPE/AWA/LSF 0.6/1KV

Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων/Οπλισμένα
Οπλισμένο καλώδιο ΧΤ χαμηλής εκπομπής καπνού και ελεύθερο αλογόνων, για σταθερές εγκαταστάσεις. Ονομαστική τάση 0.6/1 KV

CU/XLPE/AWA/PVC 0.6/1KV

Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων/Οπλισμένα
Οπλισμένο καλώδιο ΧΤ για σταθερές εγκαταστάσεις. Ονομαστική τάση 0.6/1 KV

CU/XLPE/SWA/LSF 0.6/1KV

Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων/Ελεύθερα αλογόνων χαμηλής/ εκπομπής καπνού
Οπλισμένο καλώδιο για σταθερές εγκαταστάσεις, χαμηλής εκπομπής καπνού και ελεύθερο αλογόνων. Ονομαστική τάση 0.6/1 KV

CU/XLPE/SWA/PVC 0.6/1KV

Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων/Οπλισμένα
Οπλισμένο καλώδιο ΧΤ για σταθερές εγκαταστάσεις. Ονομαστική τάση 0.6/1 KV

E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S

Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων/Γενικής Χρήσης
Καλώδιo ισχύος για σταθερές εγκαταστάσεις. Ονομαστικής τάσης 600/1000 V.